Biopsychosociaal model

Biopsychosociaal model

Het biopsychosociaal model toont aan hoe alles met elkaar in verbinding staat en stelt dat veranderingen in een van de 3 domeinen onvermijdelijk invloed uitoefenen op de andere twee. De impact hiervan kan zowel negatief als positief zijn.

 

BIOLOGISCH

Het biologische domein gaat over het fysieke lichaam en inwendige organen. Deze worden beïnvloed door verschillende factoren zoals infecties, verwondingen, diëten, giftige stoffen, genetische invloeden, afwijkingen en aangeboren ziekten. Die factoren kunnen veroorzaakt worden door omstandigheden die toebehoren aan de andere domeinen.

 

PSYCHOLOGISCH

Het psychologische domein gaat over subjectieve (levens)ervaringen op persoonsniveau. Deze ervaringen zorgen voor mentale toestanden, beïnvloeden je perceptie van dingen, je houding, hoe je iets opvat, intenties en gedrag. Factoren uit het biologische en sociale domein kunnen invloed hebben op je psychische welzijn.

 

SOCIAAL

Het sociale domein gaat over gebeurtenissen in je leven, interpersoonlijke ervaringen, de sociale omstandigheden waarin je opgroeit/verblijft, sociaal-culturele invloeden en je sociale identiteit. Ook hier geldt dus dat biologische en psychologische factoren invloed uitoefenen op het sociale domein.
De verbintenis tussen lichaam en geest wordt steeds duidelijker, Het brein blijkt de verbindende factor.

Wij helpen bedrijven opweg naar fit personeel